Miljöpolicy

Övergripande miljöregler:

I vårt arbete och i samarbete med leverantörer och våra kunder skall vi verka för bästa miljöalternativ kombinerat med bästa funktion och kostnad för våra produkter och tjänster. Vi skall minst följa gällande lagar och föreskrifter samt tillämpa försiktighetsprincipen i vårt handlande i de fall förordningar saknas. Vår verksamhet skall medvetet styras mot återanvändning, återvinning och minimering av miljöstörande ämnen och avfall. Våra anställda skall informeras, utbildas och motiveras för att handla miljömedvetet och därigenom gemensamt bidra till att nå de miljömål som ställts.

Detaljerade miljöregler:

I praktiken och i den dagliga verksamheten innebär Linné Kontorsmaskiners miljöhänsyn bland annat följande: För trycksaker som t.ex. visitkort, brevpapper m.m. anlitas miljöcertifierat tryckeri. Vid avfallshantering separeras wellpapp, papper, glas, plast och metall och lämnas till återvinning. Vid transporter anlitas Posten som är miljöcertifierade enligt ISO 14001. 

Kasserade och uttjänta produkter kan lämnas hos oss för återvinning.Vi använder inte engångsartiklar så som plastbestick och plastmuggar. Vi använder oss av lågenergi lampor i så stor utsträckning som möjligt. Vi använder oss av miljövänlig tvål och diskmedel. Vi återanvänder alla kartonger och packmaterial - Det som inte kan återanvändas går till återvinning.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår